نرم افزار مدیریت تعاونی مسکن چند مالکیتی یا سهامی

نرم افزار مدیریت تعاونی مسکن

در سیستم های مدیریت تعاونی مسکن در سال های اخیر با توجه به رشد چند برابری قیمت ها و اینکه در بسیاری از پروژه های عمرانی این گونه است که مالک یا واحد از مجموعه چند نفر است. با توجه به این نکته که سهامداری در نرم افزار مدیریت تعاونی مسکن اُدا لحاظ شده است، این امکان را فراهم می ساز تا امتیاز بندی اعضای تعاونی مسکن و مالکین به صورت جداگانه محاسبه شود. همچنین امکان چاپ اسناد به میزان سهامداری در پروژه های مختلف برای واحد های مسکونی و یا تجاری تعریف شده در نرم افزار تعاونی مسکن اُدا فراهم می باشد.

انتقال پرونده مالکیت از سهامداران به اشخاص ثالث و محاسبه جداگانه امتیاز برای کاربران  امکان پذیر می باشد. همچنین سادگس در استفاده از نرم افزار برای کاربران تعاونی های مسکن و آموزش برای مدیر و یا کاربر اصلی نرم افزار از مزایای نرم افزار است. لازم به ذکر است شما می توانید نرم افزار را از قسمت محصولات، نرم افزار تعاونی مسکن اُدا دانلود کرده و بررسی و تست نماسسد. سپس با توجه به تعداد کاربران و نوع کاربری می توانید نرم افزار را تهیه نمایید.