سامانه کنترل تردد و پلاک خوان رها

سيستمهاي پلاک خوان خودرو امروزه يکي از مهمترين روشهاي تشخيص هويت خودرو مي باشد که در بسياري از سيستمهاي کنترل تردد و ترافيک مورد استفاده است. تكنولوژي پردازش تصوير محور اصلي در اين سيستمها مي باشد. بخش پلاك خواني خودرو با استفاده از فن آوري پردازش تصوير در سيستمهاي كنترل هوشمند ترافيك مورد استفاده فراواني دارد. سانامه کنترل تردد و پلاکخوان رها می تواند برای سازمان ها، ارگان ها، پارکینگ ها، کارخانجات و ... مورد استفاده قرار گیرد.

امکانات استفاده از سامانه کنترل تردد و پلاکخوان رها:

 

 •  سامانه تحت وب
 •  امکان کنترل راه بند
 • سیستم مدیریت پارکینگ
 • ثبت نوبت در مراکز حمل و نقل
 •  تشخیص اتوماتیک خودر های مجاز و اجازه عبور
 •  کنترل دوربین¬ها از طریق اینترنت
 •  امکان تعریف آفیش برای مراجعه کنندگان
 •  کاربری آسان برای استفاده نگهبانان
 •  بدون نیاز به تجهیزات سخت افزاری شبکه
 •  عدم نیاز به کارت در پارکینگ ها
 •  ثبت مشخصات خودروها در ورود و خروج

انواع گزارشگیری:


• گزارش تعداد ورودی و خروجی بر اساس زمان، نوع، تاریخ و ...
• گزارش دفعات ورود و خروج
• گزارش میزان زمان انتظار در پارکیگ
• محاسبه هزینه پارکینگ

 

یکی از نمونه های پیاده سازی شده

 

تصویر ورودی پارکینگ:

 

تصویر نرم افزار:

 

 تصویر ورودی پارکینگ:

 

 تصویر نرم افزار: