راه اندازی سامانه نوبتدهی، مدیریت حمل و نقل و ارتباط با باسکول پتروشیمی خراسان

شركت سهامي پتروشيمي خراسان، بزرگترين مركز توليد محصولات شيميايي شمال و شمال شرق كشـور، در ارديبهشـت سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالي تأسيس و از خرداد 1375 با آغـاز فعاليت‌هاي بهره‌برداري در ليست بنگاههاي صنعتي و توليدي كشور قرار گرفت. 

گروه آفتاب در راستای تسهیل مدیریت ناوگان حمل و نقل و نوبتدهی هوشمند مجموعه پتروشیمی خراسان، سامانه نوبتدهی و مدیریت حمل و نقل خود را در محموعه پیاده سازی نمود. سامانه نوبتدهی با استفاده از سیستم تشخیص پلاک پیاده سازی و اجرا شده است.

سیستم مدیریت پارکینگ ، کنترل ورود و خروج پارکینگ، سیستم اعلام بار (توسط شرکت باربری) سیستم مانیتور برای مشاهده رانندگان از برخی امکان مورد استفاده پتروشیمی خراسان از سامانه جامع مدیریت ناوگان حمل و نقل آفتاب می باشد.

بهار 96

 

#نوبتدهی

#پتروشیمی_خراسان