فولاد مادکوش منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس

نوبت دهی راننده فولاد مادکوش بندرعباس

نوبت دهی راننده در کارخانه فولاد مادکوش بندرعباس واقع در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در اسفند سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد. ابتدا سامانه مدیریت لجستیک شیپین shipin برای صدور مجوز حمل راه اندازی و سپس فرآیند نوبت دهی کارخانه فولاد انجام شد. نوبت دهی راننده در این پروژه با استفاده از سیستم تشخیص پلاک انجام و سپس مراحل ورود، ثبت مشخصات، ارسال اطلاعات به راهکاران، دریافت اطلاعات مجوز حمل از راهکاران، اتصال به سیستم باسکول انجام شد.

در اجرای پروژه فولاد مادکوش، دو قسمت سامانه اختصاصی سازی شد که بهره وری استفاده از سامانه را بهبود بخشید. در ادامه به شرح ماژول های اختصاصی مدیریت لجستیک فولاد می پردازیم.

نوبت دهی راننده فولاد مادکوش بندرعباس

 

نوبت دهی فولاد مادکوش بندرعباس

ماژول استعلام شماره حساب بانکی

در فرآیند نوبت دهی راننده فولاد نیاز مبرم به تکمیل اطلاعات راننده در هنگام ورود داشتیم که مهمترین آن اطلاعات بانکی جهت پرداخت لحظه  ای کرایه حمل به رانندگان بود. به همین جهت سرویس استعلام و تبدیل شماره حساب یا کارت به شماره شبا را در اختیار فولاد مادکوش قرار دادیم تا احراز هویت بانکی و پرداخت تکمیل و پس از تایید کاربر نوبت دهی راننده انجام پذیرد. سرویس استعلام شماره شبا یکی از سرویس های ماژول پرداخت سامانه مدیریت لجستیک شیپین می باشد.

 فولاد مادکوش در سامانه مدیریت لجستیک شیپین تصویر فرم دریافت اطلاعات اولیه پرداخت

 فولاد مادکوش در سامانه مدیریت لجستیک شیپین تصویر فرم دریافت اطلاعات اولیه پرداخت

 

ماژول مدیریت هاپر تخلیه

چالش بعدی در پیاده سازی سامانه مدیریت لجستیک شیپین در فولاد مادکوش پس از نوبت دهی راننده، مدیریت محل تخلیه با توجه به ظرفیت  خط در هاپر های تخلیه بود. در هنگام ترافیک بارگیری و تخلیه راننده هایی که نوبت دهی شده و باسکول را انجام داده بودند، دچار گمراهی و ازدهام برای تخلیه می شدند که زمان بارگیری را تا حد زیادی افزایش می داد. به همین جهت ماژول مدیریت تخلیه هاپر به صورت اختصاصی برای شرکت فولاد مادکوش پیاده سازی شد.

تصویر مدیریت هاپر تخلیه فولاد مادکوش در سامانه مدیریت لجستیک شیپین

تصویر مدیریت هاپر تخلیه فولاد مادکوش در سامانه مدیریت لجستیک شیپین

 همچنین سایر موارد اختصاصی در پیاده سازی مانند امکان تعریف داینامیک آدرس انتقال، امکان استفاده از سامانه در هنگام قطعی اینترنت نیز پیاده سازی گردید. سامانه مدیریت لجستیک شیپین راه حل های مدیریت لجستیک صنایع فولادی را به صورت کامل از ابتدا نوبت  دهی راننده تا پرداخت کرایه لحظه ای راننده را پشتیبانی می کند.