CMS امن
یکی از موثرترین روش های مقابله با حملات سایبری پیشگیری می باشد که راهکار گروه آفتاب برای مشتریان استفاده از CMS امن و اختصاصی گروه آفتاب برای جلوگیری از آسیب پذیری، از دست رفتن اطلاعات با ارزش و جلوگیری از اتلاف هزینه مادی می باشد. پس از بررسی های متعدد و بی شمار در زمینه تست نفوذ پذیری انواع پورتال ها لزوم ایجاد و راه اندازی CMS امن ما را بر این داشت تا با تلاش های شبانه روزی موفق به تولید CMS انحصاری گروه آفتاب برای برطرف کردن نگرانی مدیران پورتال ها و مدیران انجام گیرد.